Informační systém MU
MÍŠEK, Ivan, Eva MATALOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Jan ŠTEMBÍREK a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Možnosti a výzvy regenerace zubů. In In: Ostró A., Lešník, F.: Biologické aspekty regenerační medicíny. Nakl. Olomouc, s.r.o, 2008, s. 207-213. ISBN 978-80-7182-250-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti a výzvy regenerace zubů
Autoři MÍŠEK, Ivan, Eva MATALOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Jan ŠTEMBÍREK a Lenka ROUBALÍKOVÁ.
Vydání In: Ostró A., Lešník, F.: Biologické aspekty regenerační medicíny, od s. 207-213, 2008.
Nakladatel Nakl. Olomouc, s.r.o
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7182-250-9
Změnil Změnil: doc. MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., učo 40383. Změněno: 22. 1. 2012 12:40.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 21:26