MÍŠEK, Ivan, Eva MATALOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Jan ŠTEMBÍREK and Lenka ROUBALÍKOVÁ. Možnosti a výzvy regenerace zubů. In In: Ostró A., Lešník, F.: Biologické aspekty regenerační medicíny. Nakl. Olomouc, s.r.o, 2008, p. 207-213. ISBN 978-80-7182-250-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti a výzvy regenerace zubů
Authors MÍŠEK, Ivan, Eva MATALOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Jan ŠTEMBÍREK and Lenka ROUBALÍKOVÁ.
Edition In: Ostró A., Lešník, F.: Biologické aspekty regenerační medicíny, p. 207-213, 2008.
Publisher Nakl. Olomouc, s.r.o
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7182-250-9
Changed by Changed by: doc. MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., učo 40383. Changed: 22/1/2012 12:40.
PrintDisplayed: 25/7/2024 20:34