SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina Region (Czech Republic) by the View of the Farmers. Journal of Central European Agriculture, Zagreb: University of Zagreb, 2011, Vol. 12, No. 4, s. 726-736. ISSN 1332-9049. doi:10.5513/JCEA01/12.4.982.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina Region (Czech Republic) by the View of the Farmers
Autoři SVOBODOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Antonín VĚŽNÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Central European Agriculture, Zagreb, University of Zagreb, 2011, 1332-9049.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00081784
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/12.4.982
Klíčová slova česky Společná zemědělská politika EU; Kraj Vysočina; dotace; rozvoj venkova
Klíčová slova anglicky Common agricultural policy of the EU; Vysočina region; subsidy; rural development
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 12. 2. 2016 08:19.
Anotace
Czech Republic entered into the EU in 2004 and had to adopt conditions of the Common Agricultural Policy of the EU. Impacts of the Common Agricultural Policy on Czech agriculture are numerous – both positive and negative. Positive impacts are evident mainly in growth of financial sources for farmers (however, not still as high as in old member countries) but this is connected also with more requirements on administrative. The most striking impact of the Common Agricultural Policy is fall of the livestock production. The aim of the paper is confirmation of these and also other theses on base of results of questionnaire survey among agricultural subjects in model region. Above mentioned situation sets farmers into complicated situation – they have to find new alternative way of farming and development for their survival.
Anotace česky
Česká republika vstoupila do EU 1. 5. 2004 a zavázala se přijmout podmínky společné zemědělské politiky i jiných politik EU. Dopady společné zemědělské politiky jsou mnohé – pozitivní i negativní. Pozitivní dopady jsou patrné především v nárůstu finančních zdrojů pro zemědělce (přesto, že nejsou tak vysoké jako ve „starých „ členských zemích EU), což je však spojené s většími nároky na administrativu. Nejvýraznějším dopadem společné zemědělské politiky je pokles objemu živočišné produkce. Cílem příspěvku je potvrzení těchto tezí i dalších dopadů společné zemědělské politiky na základě výsledků dotazníkového šetření mezi zemědělskými subjekty v modelovém regionu. Výše zmíněné dopady totiž staví zemědělce do komplikované situace – musí hledat nové alternativní cesty hospodaření, aby byli schopní obstát v tvrdé konkurenci.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
74825_IMPACTS_OF_THE_COMMON_AGRICULTURAL_POLICY_OF_THE_EUROPEAN_UNION_IN_THE_VYSO_INA_REGION__CZECH_REPUBLIC__BY_THE_VIEW_OF_THE_FARM_en.pdf Licence Creative Commons Svobodová, H. 22. 1. 2012

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 9. 2020 09:13