HANÁK, Jakub. Výše ceny a náhrady za pozemek určený pro stavbu dálnice (The price and compensation for the land designated for highway). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, No 11, p. 39-42. ISSN 1210-4817.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výše ceny a náhrady za pozemek určený pro stavbu dálnice
Name (in English) The price and compensation for the land designated for highway
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rádce, Praha, Economia a.s. 2011, 1210-4817.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00055083
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) dálnice; cena; dopravní infrastruktura; vyvlastnění
Keywords in English higways; price; transport infrastructure; expropriation
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 12. 3. 2012 10:32.
Abstract
Článek se snaží odpovědět na otázku, v jaké výši by měla být přiznána náhrada vlastníkovi za pozemek odňatý ve vyvlastňovacím řízení.
Abstract (in English)
The article tries to explain the process of determining the amount of compensation for the land designated for highway in expropriation proceedings.
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 03:53