Informační systém MU
URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii (Psychometrics: Measurement in Psychology). Praha: Portál, 2011. 320 pp. ISBN 978-80-7367-836-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychometrika: Měření v psychologii
Name (in English) Psychometrics: Measurement in Psychology
Authors URBÁNEK, Tomáš (203 Czech Republic), Denisa DENGLEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan ŠIRŮČEK (203 Czech Republic).
Edition Praha, 320 pp. 2011.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055123
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7367-836-4
Keywords (in Czech) psychometrika; teorie měření; výzkumné metody
Keywords in English psychometrics; psychometry; theory of measurement; research methods
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jan Širůček, Ph.D., učo 13410. Changed: 11/5/2012 11:15.
Abstract
Kniha se zabývá hlavními teoretickými a výzkumnými přístupy k měření v psychologii, jakými jsou tzv. klasická teorie testů, teorie odpovědi na položku, teorie zobecnitelnosti atd. Jsou vysvětleny hlavní principy těchto přístupů, srovnány jejich výhody a nevýhody a popsány praktické postupy, které se používají při konstrukci a ověřování vlastností psychodiagnostických metod.
Abstract (in English)
The book provides descriptive introduction into dominant theories of measurement in psychology, especially so-called Classical Test Theory, Item Response Theory, Generalizability Theory etc. Basic principles of these approaches toward measurement are explained and followed with practical illustrations used for construction and confirmation of qualities of diagnostical methods.
Links
MUNI/A/1024/2009, internal MU codeName: Výzkum dětí ze sociálně znevýhodněných skupin (Acronym: VY-S-O-S-KU)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 26/1/2021 17:45