ČERNOCH, Filip. Blaski i cienie promowania polityki energetycznej w Unii Europejskiej (Pros and Cons of Energy Policy Enforcement in the EU). In Ondřej Krutílek, Artur Wołek. Bezplodny sojuz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej. Krakow-Brno: Osrodek Mysli Politycznej a Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. p. 195 - 203. Studia i analizy 14. ISBN 978-83-62628-18-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Blaski i cienie promowania polityki energetycznej w Unii Europejskiej
Name in Czech Klady a zápory prosazování energetické politiky v Evropské unii
Name (in English) Pros and Cons of Energy Policy Enforcement in the EU
Authors ČERNOCH, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Krakow-Brno, Bezplodny sojuz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, p. 195 - 203, 9 pp. Studia i analizy 14, 2011.
Publisher Osrodek Mysli Politycznej a Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00059245
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-83-62628-18-6
Keywords (in Czech) Polsko; Česká republika; Energetická politika; Politika; Vztahy
Keywords in English Poland; Czech Republic; Energy Policy; Policy; Relations
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., učo 65444. Changed: 25/3/2013 11:45.
Abstract
Studium analizuje rozwój stosunków i współpracy między Republiką Czeską i Polską w dziedzinie polityki energetycznej. Polityki energetycznej obu państw w Unii Europejskiej to główny punkt tego badania.
Abstract (in English)
The study analyzes the development of relations and cooperation between the Czech Republic and Poland in the field of Energy Policy. The energy policies of both states in the European Union are the key point of this study.
PrintDisplayed: 29/11/2021 10:00