HORŇÁČEK, Josef. Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů. In Magnanimitas. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRODOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 223 - 232. ISBN 978-80-904877-7-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů
Název česky Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů
Název anglicky Czech Republic and European Dimension of industrial relations
Autoři HORŇÁČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRODOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, od s. 223 - 232, 10 s. 2011.
Nakladatel Magnanimitas
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00055136
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-904877-7-2
Klíčová slova česky Evropeizace Kolektivní vyjednávání Průmyslové vztahy Sociální dialog
Klíčová slova anglicky Europeanization Collective Bargaining Industrial Realtions Social dialog
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D., učo 65219. Změněno: 26. 1. 2012 11:30.
Anotace
V tomto článku se zabýváme vznikem nových problémů pro aktéry sociálního dialogu formujících se v procesu měnících se průmyslových vztahů a přechodu od industriálního k postindustriálnímu způsoby výroby. Tyto problémy jsou pro různé aktéry rozdílné. Na základě současných vybraných teorií nových sociálních rizik se pokoušíme tyto problémy popsat a specifikovat, abychom s nimi mohli v budoucnosti v rámci dalších šetření analyticky operovat.
Anotace anglicky
We are focusing on new challenges appearing to social dialog partners as new agenda of industrial relations. Changing of industrial relations and transfomation of production from industrial to post-industrial form have shaped new type of social risk. Those types of new social risks (NSR) are different for all participants. We are trying to describe and specify these challenges in view of selected contemporary theories. The reason is more analytical approach to connections between NSR and industrial relations in future.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 19:43