HORŇÁČEK, Josef. Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů (Czech Republic and European Dimension of industrial relations). In Magnanimitas. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRODOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. 1st ed. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. p. 223 - 232. ISBN 978-80-904877-7-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů
Name in Czech Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů
Name (in English) Czech Republic and European Dimension of industrial relations
Authors HORŇÁČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Hradec Králové, MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRODOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, p. 223 - 232, 10 pp. 2011.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00055136
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-904877-7-2
Keywords (in Czech) Evropeizace Kolektivní vyjednávání Průmyslové vztahy Sociální dialog
Keywords in English Europeanization Collective Bargaining Industrial Realtions Social dialog
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D., učo 65219. Changed: 26. 1. 2012 11:30.
Abstract
V tomto článku se zabýváme vznikem nových problémů pro aktéry sociálního dialogu formujících se v procesu měnících se průmyslových vztahů a přechodu od industriálního k postindustriálnímu způsoby výroby. Tyto problémy jsou pro různé aktéry rozdílné. Na základě současných vybraných teorií nových sociálních rizik se pokoušíme tyto problémy popsat a specifikovat, abychom s nimi mohli v budoucnosti v rámci dalších šetření analyticky operovat.
Abstract (in English)
We are focusing on new challenges appearing to social dialog partners as new agenda of industrial relations. Changing of industrial relations and transfomation of production from industrial to post-industrial form have shaped new type of social risk. Those types of new social risks (NSR) are different for all participants. We are trying to describe and specify these challenges in view of selected contemporary theories. The reason is more analytical approach to connections between NSR and industrial relations in future.
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 12:13