ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír VAŠKŮ and Jiří MAYER. Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech (Dermal and non-dermal symptoms of Langerhans cells hystiocytosis in pictures). Česká dermatovenerologie. 2012, vol. 2, No 1, p. 22-27. ISSN 1805-0611.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech
Name (in English) Dermal and non-dermal symptoms of Langerhans cells hystiocytosis in pictures
Authors ADAM, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr SZTURZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luděk POUR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka ZAHRADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk ŘEHÁK (203 Czech Republic), Renata KOUKALOVÁ (203 Czech Republic), Zdeněk KRÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vladimír VAŠKŮ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří MAYER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká dermatovenerologie, 2012, 1805-0611.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059249
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) histiocytóza z Langerhansových buněk; kožní projevy; multiorgánové postižení
Keywords in English Langerhans cell hystiocytosis; skin manifestation; multi organ infliction
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 5. 3. 2012 08:38.
Abstract
Histiocytóza z Langerhansových buněk může postihnout téměř kterýkoliv orgán a tkáň. Často postihuje kůži a vytváří divergentní kožní projevy: infiltráty v anogenitální oblasti, dále infiltráty v zapářkových oblastech. Histiocytóza z Langerhansových buněk se objevuje v ochlupených částech těla, na hrudníku či v podpaží, může se objevit však na kterékoliv části povrchu lidského těla. K rozpoznání, že jde o postižení kůže histiocytózou z Langerhansových buněk, je vždy nutná histologie. Makroskopicky není možné tuto nemoc identifikovat. Kožní postižení může být izolované, anebo může být součástí multiorgánového postižení. Je důležité rozpoznat tuto vzácnou nemoc včas, dříve než způsobí těžké a nevratné poškození organismu.
Abstract (in English)
Langerhans‘ cell hystiocytosis can affect basically any organ or tissue. It often afflicts the skin and causes divergent manifestations: infiltrations in the anogenital area, and also in intertriginous areas. Langerhans’ cell hystiocytosis develops in hair-covered parts of the body, on the chest or in axillas, it can, however, appear at any part of body surface. To confirm the diagnosis of Langerhans cell hystiocytosis of the skin, a histological examination must always be performed. The disease cannot be identified from the macroscopic appearance alone. The infliction of the skin can be isolated, or it can be a part of multi organ infliction. It is important to recognise this rare disease early, before it causes severe and irreversible damage.
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, University Research Centre - Czech Myeloma Group
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, From classic prognostic markers to clinical applications in selected pharmacogenomic and pharmacoproteomic projects in multiple myeloma and monoclonal gammapathies
NT11154, research and development projectName: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministry of Health of the CR
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 11:35