HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER and Ondřej REPÍK. Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu (Politics and instruments of tourism support). Brno: ESF MU, 2011. 92 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu
Name (in English) Politics and instruments of tourism support
Authors HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER and Ondřej REPÍK.
Edition Brno, 92 pp. 2011.
Publisher ESF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) politika cestovního ruchu; nástroje politiky; regionální politika cestovního ruchu; politika cestovního ruchu v EU
Keywords in English tourism policy; policy instruments; regional tourism policy; tourism policy in EU
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 30. 1. 2012 14:12.
Abstract
Vysokoškolská učebnice určená pro studium politiky cestovního ruchu a jejich nástrojů. Obsahem jsou teoretické poznatky o politice cestovního ruchu i příklady aplikované politiky v Evropské unii a ve vybraných státech světa. Součástí jsou i mezinárodní organizace zaměřené na rozvoj cestovního ruchu.
Abstract (in English)
The university textbook deals with tourism policy and its instruments. The book contents theoretical background about tourism policy and practical examples of tourism policy in European Union and in selected states. The book covers also international institutions that are involved in tourism development.
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 00:12