HRBÁČEK, Jiří. Využití distančních studijních opor v prezenční výuce (Use distance study supports in face to face education). první. Brno: MSD, spol. s r.o., Brno, 2011. 134 pp. ISBN 978-80-7392-168-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití distančních studijních opor v prezenční výuce
Name in Czech Využití distančních studijních opor v prezenční výuce
Name (in English) Use distance study supports in face to face education
Authors HRBÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 134 pp. 2011.
Publisher MSD, spol. s r.o., Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055192
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-168-2
Keywords (in Czech) Distanční studijní opory; heterogenní model výuky; výzkum efektivity výuky; prezenční výuka; blended learning
Keywords in English Distance learning support;heterogeneous model of teaching; research teaching effectiveness;teaching full time ; blended learning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 22. 1. 2013 17:46.
Abstract
Publikace se zabývá možností využití blended learningu v prezenční výuce. Popisuje výsledky výzkumu efektivity využití studijních opor v prezenční výuce při výuce elektrotechniky a elektroniky na středních průmyslových školách v Čechách i na Slovensku. Definuje heterogenní model výuky pro její jednotlivé formy a pomocí něj pak dokazuje některé hypotézy výzkumu.
Abstract (in English)
The publication deals with the possibility of using blended learning in full-time teaching. Describes research study supports the effectiveness of the use of full-time teaching in the classroom Electrical Engineering and industrial electronics at secondary schools in the Czech and Slovak. Defines the heterogeneous model for teaching the various forms and then use it to prove some research hypotheses.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Hrbacek01.pdf Licence Creative Commons  File version Hrbáček, J. 15. 11. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 15. 11. 2013 21:46, doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454
Attributes
 

Hrbacek01.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
bd02008fe2cbc1d9ff609c355a20891c
Uploaded/Created
Fri 15. 11. 2013 21:46

Hrbacek01.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
270,6 KB
Hash md5
ca9b0468403702000729d0b2c0d68bfd
Uploaded/Created
Fri 15. 11. 2013 21:47
Hrbacek01_uxybwfra.pdf Licence Creative Commons  File version Hrbáček, J. 15. 11. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 15. 11. 2013 22:01, doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454
Attributes
 

Hrbacek01_uxybwfra.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
bd02008fe2cbc1d9ff609c355a20891c
Uploaded/Created
Fri 15. 11. 2013 22:01

Hrbacek01_uxybwfra.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/968844/Hrbacek01_uxybwfra.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
270,6 KB
Hash md5
ca9b0468403702000729d0b2c0d68bfd
Uploaded/Created
Fri 15. 11. 2013 22:03
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 20:30