VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy 2012 (Accounting and tax depreciation). 7. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2012. 144 pp. ISBN 978-80-247-4114-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účetní a daňové odpisy 2012
Name in Czech Účetní a daňové odpisy 2012
Authors VALOUCH, Petr.
Edition 7. vyd. Praha, 144 pp. 2012.
Publisher GRADA Publishing
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-247-4114-7
Keywords (in Czech) Odpisy; zákon o daních z příjmů; daňová optimalizace
Keywords in English Depreciation; income tax law; tax optimization
Changed by Changed by: Ing. Petr Valouch, Ph.D., učo 11223. Changed: 30/1/2012 18:35.
Abstract
Publikace se zabývá účetními a daňovými odpisy a jejich využitím při optimalizaci základu daně z příjmů podnikatelských subjektů
Abstract (in Czech)
Publikace se zabývá účetními a daňovými odpisy a jejich využitím při optimalizaci základu daně z příjmů podnikatelských subjektů
PrintDisplayed: 14/8/2020 15:18