KLENKOVÁ, Jiřina a Mariana KOUTSKÁ. Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2011. s. 216 - 223. ISBN 978-80-7315-216-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ
Název anglicky Involvement od Curtural Institutions in Education of Deaf Pupils in Primary Schools
Autoři KLENKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Mariana KOUTSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Education of Students with Special Educational Needs, od s. 216 - 223, 8 s. 2011.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055198
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-216-1
Klíčová slova anglicky culture; cultural wealth; cultural institution; Framework Educational Program for Primary School; School Education Program; deaf pupils; education; accessibility; legislation; interpreting; sign language
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D., učo 131075. Změněno: 18. 2. 2013 20:14.
Anotace
Příspěvek prezentuje první fázi výzkumného šetření v oblasti zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Dominantním cílem připravovaného výzkumu je analyzovat problematiku potřeb neslyšících žáků ZŠ vzhledem ke službám kulturních institucí ve vztahu k očekávaným výstupům RVP ZV. Příspěvek terminologicky vymezuje téma kultury a kulturního bohatství. Představuje legislativu související s právy neslyšících ve světovém a českém kontextu. Příspěvek rovněž mapuje provázanost RVP ZV a kultury v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech. V neposlední řadě se věnuje začlenění spolupráce s kulturními institucemi do ŠVP škol pro sluchově postižené.
Anotace anglicky
The objective of this paper is to present the first part of the research focused on the involvement of cultural institutions in education for deaf pupils in primary schools. The major aim of the upcoming research is to analyze the issues of deaf pupils needs with regard to the cultural institutions services related to the prospective output of Frame Education Program for Primary Schools. The paper sets out the terminology of culture and cultural wealth as well as legislative tools connected with the rights of deaf people in Czech and international context.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 20:43