VÁVRA, Václav a Jan ČERNÝ. Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 18, č. 2, s. 161-164. ISSN 1212-6209.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech
Název anglicky Quantitative determination of the calcareoussulfates in the natural and industrial materials
Autoři VÁVRA, Václav (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan ČERNÝ (203 Česká republika).
Vydání Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1212-6209.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00059255
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky anhydrit; sádrovec; bassanit; kvantitativní analýza; vnitřní standard; RIR; RTG difrakce
Klíčová slova anglicky anhydrite; gyps; bassanite; quantitative analysis; internal standard; RIR; X-ray diffraction
Štítky AKR, rivok
Změnil Změnil: RNDr. Václav Vávra, Ph.D., učo 40. Změněno: 1. 2. 2012 12:11.
Anotace
Pro kvantitativní fázové stanovení anhydridu, sádrovce a bassanitu bylo použito metod vnitřního standardu a RIR. Byly připraveny, analyzovány a statisticky vyhodnoceny kalibrační směsi pro tři uvedené fáze. Ověření přesnosti výsledků bylo provedeno na třech kontrolních vzorcích. Ve všech případech bylo dosaženo absolutní chyby menší než 8 %.
Anotace anglicky
XRD internal standard method and RIR method were applied on quantitative phase analysis of anhydrite, bassanite and gypsum. Various test mixtures were analyzed and statistically significant results were obteined. The accuracy of both methods was checked by analysis of three artificial control mixtures. The average absolute error in all cases was less than 8 wt. % in all ceses.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 20:28