VÁVRA, Václav and Jan ČERNÝ. Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech (Quantitative determination of the calcareoussulfates in the natural and industrial materials). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 18, No 2, p. 161-164. ISSN 1212-6209.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech
Name (in English) Quantitative determination of the calcareoussulfates in the natural and industrial materials
Authors VÁVRA, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan ČERNÝ (203 Czech Republic).
Edition Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1212-6209.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00059255
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) anhydrit; sádrovec; bassanit; kvantitativní analýza; vnitřní standard; RIR; RTG difrakce
Keywords in English anhydrite; gyps; bassanite; quantitative analysis; internal standard; RIR; X-ray diffraction
Tags AKR, rivok
Changed by Changed by: RNDr. Václav Vávra, Ph.D., učo 40. Changed: 1. 2. 2012 12:11.
Abstract
Pro kvantitativní fázové stanovení anhydridu, sádrovce a bassanitu bylo použito metod vnitřního standardu a RIR. Byly připraveny, analyzovány a statisticky vyhodnoceny kalibrační směsi pro tři uvedené fáze. Ověření přesnosti výsledků bylo provedeno na třech kontrolních vzorcích. Ve všech případech bylo dosaženo absolutní chyby menší než 8 %.
Abstract (in English)
XRD internal standard method and RIR method were applied on quantitative phase analysis of anhydrite, bassanite and gypsum. Various test mixtures were analyzed and statistically significant results were obteined. The accuracy of both methods was checked by analysis of three artificial control mixtures. The average absolute error in all cases was less than 8 wt. % in all ceses.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 03:38