ŠEVČÍK, Richard, Jan ŠIMBERA and Pavel PAZDERA. Příprava cyklohexankarbonitrilu - srovnání vícekrokové a "one-pot" syntézy pomocí nástrojů zelené chemie (Cyclohexanecarbonitrile synthesis - multistep and "one-pot" synthesis comparison using green chemistry metrics). In ChemZi. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příprava cyklohexankarbonitrilu - srovnání vícekrokové a "one-pot" syntézy pomocí nástrojů zelené chemie
Name in Czech říprava cyklohexankarbonitrilu - srovnání vícekrokové a "one-pot" syntézy pomocí nástrojů zelené chemie
Name (in English) Cyclohexanecarbonitrile synthesis - multistep and "one-pot" synthesis comparison using green chemistry metrics
Authors ŠEVČÍK, Richard (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan ŠIMBERA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel PAZDERA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ChemZi, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10401 Organic chemistry
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00050742
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) one-pot; zelená chemie; cyklohexankarbonitril; EcoScale
Keywords in English one-pot; green chemistry; cyclohexanecarbonitrile; EcoScale
Changed by Changed by: RNDr. Richard Ševčík, Ph.D., učo 21786. Changed: 31. 1. 2012 16:33.
Abstract
Příspěvek popisuje tři nové "one-pot" způsoby přípravy cyklohexankarbonitrilu, které jsou vhodné pro průmyslovou výrobu. Nové postupy jsou srovnávány s literárním vícekrokovým postupem za pomoci hodnotících nástrojů Zelené chemie.
Abstract (in English)
Contribution describes three new "one-pot" synthetic methods for cyclohexanecarbonitrile preparation suitable for chemical industry applications. New methods are compared with literary multistep process using green chemistry metrics.
Links
2A-1TP1/090, research and development projectName: Nové katalyzátory a činidla pro udržitelné zelené syntézy a kombinatoriální syntézy.
Investor: Ministry of Industry and Trade of the CR, New catalysts and reagents for sustainable green syntheses and combinatorial syntheses
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 11:24