DOKULIL, Miloš. Zkušenost setrvale provokovaná teorií. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 200-205. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zkušenost setrvale provokovaná teorií
Název česky Zkušenost setrvale provokovaná teorií
Název anglicky Experience continuously provoked by theory
Autoři DOKULIL, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání, od s. 200-205, 6 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Fulltext
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00055267
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-4808-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200
Klíčová slova česky smyslová data; induktivismus; predikce; explanace; metafyzika; kvantifikace; atom; zkušenost; redukcionismus; esoterismus
Klíčová slova anglicky sense data;; inductivism; prediction; explanation; metaphysics; quantification; atom; experience; reductionism; esoterism
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 16. 3. 2012 14:17.
Anotace
Traktát byl motivován výroční vzpomínkou na světově významného fyzika Ernsta Macha. Ten už ve své knize o mechanice tvrdil, že základem veškerého vědeckého poznání a jeho konceptů je smyslová zkušenost. Chtěl se vyhnout metafyzice; tím, že by se nesnažil nic vysvětlovat, nýbrž že by jen jevy popisoval na základě elementárních počitků (elementů) zjištěných pozornou observací. Příspěvek si všímá předchozí intelektuální tradice. Na reálných příkladech uvádí, že lze predikovat také z modelu, který musí reálně vypadat jinak; nebo že dnešní věda pracuje také s koncepty, které jsou nositeli významů vymykajících se zcela názorné zkušenosti. Klade pak tři otázky: 1) Nepočínáme si z hlediska „smyslových dat“ (a induktivismu) absurdně? 2) Je rostoucí údiv k výsledkům vědy oprávněný? 3) Pokud dříve chodila teorie v závěsu za praxí, není tomu teď spíše naopak?
Anotace anglicky
To remember the worldly famous physicist Ernst Mach during his jubilee year was the motivation of this short essay. Mach’s book on mechanics asserted that the basis of all scientific knowledge and its concepts consist of sense experience. He thus wanted to sidestep metaphysics, not wanting to explain anything but describing all phenomena on the basis of elemental sense impressions traced by means of attentive observation. This contribution pays attention to the historically preceding intellectual tradition. Quoting real examples it shows that we are able to predict from models which, in reality, must function in some other way, or again, we well know that contemporary science also works with concepts being vehicles of meanings totally outside of any illustrative experience. Three questions have been asked here: 1) From the viewpoint of “sense data” (and inductivism) do we not act foolishly? 2) Is the rising amazement concerning the results of science legitimate? 3) If in the past theories followed practice, isn’t the contemporary sequence reversed?
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
PrF_Mach_altern_verze2a.doc   Verze souboru Dokulil, M. 1. 2. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc?info
Vloženo
St 1. 2. 2012 12:21, prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013
  • osoba PhDr. Lea Novotná, učo 110512
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013
  • osoba PhDr. Lea Novotná, učo 110512
Atributy
 

PrF_Mach_altern_verze2a.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
57 KB
Hash md5
29fd6636a386456ded29201a2269c457
Vloženo
St 1. 2. 2012 12:21

PrF_Mach_altern_verze2a.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
16 KB
Hash md5
3b91fb37fdcdb2c96be3455dc098f9e0
Vloženo
St 1. 2. 2012 12:24

PrF_Mach_altern_verze2a.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
239,9 KB
Hash md5
d94ccc4fd654eab0dd8ed2bd4ab50ee1
Vloženo
St 1. 2. 2012 12:24
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 3. 2023 12:50