DOKULIL, Miloš. Zkušenost setrvale provokovaná teorií (Experience continuously provoked by theory). In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 200-205. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkušenost setrvale provokovaná teorií
Name in Czech Zkušenost setrvale provokovaná teorií
Name (in English) Experience continuously provoked by theory
Authors DOKULIL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání, p. 200-205, 6 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00055267
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-4808-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200
Keywords (in Czech) smyslová data; induktivismus; predikce; explanace; metafyzika; kvantifikace; atom; zkušenost; redukcionismus; esoterismus
Keywords in English sense data;; inductivism; prediction; explanation; metaphysics; quantification; atom; experience; reductionism; esoterism
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 16. 3. 2012 14:17.
Abstract
Traktát byl motivován výroční vzpomínkou na světově významného fyzika Ernsta Macha. Ten už ve své knize o mechanice tvrdil, že základem veškerého vědeckého poznání a jeho konceptů je smyslová zkušenost. Chtěl se vyhnout metafyzice; tím, že by se nesnažil nic vysvětlovat, nýbrž že by jen jevy popisoval na základě elementárních počitků (elementů) zjištěných pozornou observací. Příspěvek si všímá předchozí intelektuální tradice. Na reálných příkladech uvádí, že lze predikovat také z modelu, který musí reálně vypadat jinak; nebo že dnešní věda pracuje také s koncepty, které jsou nositeli významů vymykajících se zcela názorné zkušenosti. Klade pak tři otázky: 1) Nepočínáme si z hlediska „smyslových dat“ (a induktivismu) absurdně? 2) Je rostoucí údiv k výsledkům vědy oprávněný? 3) Pokud dříve chodila teorie v závěsu za praxí, není tomu teď spíše naopak?
Abstract (in English)
To remember the worldly famous physicist Ernst Mach during his jubilee year was the motivation of this short essay. Mach’s book on mechanics asserted that the basis of all scientific knowledge and its concepts consist of sense experience. He thus wanted to sidestep metaphysics, not wanting to explain anything but describing all phenomena on the basis of elemental sense impressions traced by means of attentive observation. This contribution pays attention to the historically preceding intellectual tradition. Quoting real examples it shows that we are able to predict from models which, in reality, must function in some other way, or again, we well know that contemporary science also works with concepts being vehicles of meanings totally outside of any illustrative experience. Three questions have been asked here: 1) From the viewpoint of “sense data” (and inductivism) do we not act foolishly? 2) Is the rising amazement concerning the results of science legitimate? 3) If in the past theories followed practice, isn’t the contemporary sequence reversed?
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PrF_Mach_altern_verze2a.doc   File version Dokulil, M. 1. 2. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc?info
Uploaded/Created
Wed 1. 2. 2012 12:21, prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013
  • a concrete person PhDr. Lea Novotná, učo 110512
Attributes
 

PrF_Mach_altern_verze2a.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.doc
File type
Word (application/msword)
Size
57 KB
Hash md5
29fd6636a386456ded29201a2269c457
Uploaded/Created
Wed 1. 2. 2012 12:21

PrF_Mach_altern_verze2a.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16 KB
Hash md5
3b91fb37fdcdb2c96be3455dc098f9e0
Uploaded/Created
Wed 1. 2. 2012 12:24

PrF_Mach_altern_verze2a.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/969113/PrF_Mach_altern_verze2a.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
239,9 KB
Hash md5
d94ccc4fd654eab0dd8ed2bd4ab50ee1
Uploaded/Created
Wed 1. 2. 2012 12:24
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 12. 2022 08:51