Informační systém MU
DOKULIL, Miloš. Zkušenost setrvale provokovaná teorií (Experience continuously provoked by theory). In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 200-205. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkušenost setrvale provokovaná teorií
Name in Czech Zkušenost setrvale provokovaná teorií
Name (in English) Experience continuously provoked by theory
Authors DOKULIL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání, p. 200-205, 6 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00055267
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-4808-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200
Keywords (in Czech) smyslová data; induktivismus; predikce; explanace; metafyzika; kvantifikace; atom; zkušenost; redukcionismus; esoterismus
Keywords in English sense data;; inductivism; prediction; explanation; metaphysics; quantification; atom; experience; reductionism; esoterism
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 16. 3. 2012 14:17.
Abstract
Traktát byl motivován výroční vzpomínkou na světově významného fyzika Ernsta Macha. Ten už ve své knize o mechanice tvrdil, že základem veškerého vědeckého poznání a jeho konceptů je smyslová zkušenost. Chtěl se vyhnout metafyzice; tím, že by se nesnažil nic vysvětlovat, nýbrž že by jen jevy popisoval na základě elementárních počitků (elementů) zjištěných pozornou observací. Příspěvek si všímá předchozí intelektuální tradice. Na reálných příkladech uvádí, že lze predikovat také z modelu, který musí reálně vypadat jinak; nebo že dnešní věda pracuje také s koncepty, které jsou nositeli významů vymykajících se zcela názorné zkušenosti. Klade pak tři otázky: 1) Nepočínáme si z hlediska „smyslových dat“ (a induktivismu) absurdně? 2) Je rostoucí údiv k výsledkům vědy oprávněný? 3) Pokud dříve chodila teorie v závěsu za praxí, není tomu teď spíše naopak?
Abstract (in English)
To remember the worldly famous physicist Ernst Mach during his jubilee year was the motivation of this short essay. Mach’s book on mechanics asserted that the basis of all scientific knowledge and its concepts consist of sense experience. He thus wanted to sidestep metaphysics, not wanting to explain anything but describing all phenomena on the basis of elemental sense impressions traced by means of attentive observation. This contribution pays attention to the historically preceding intellectual tradition. Quoting real examples it shows that we are able to predict from models which, in reality, must function in some other way, or again, we well know that contemporary science also works with concepts being vehicles of meanings totally outside of any illustrative experience. Three questions have been asked here: 1) From the viewpoint of “sense data” (and inductivism) do we not act foolishly? 2) Is the rising amazement concerning the results of science legitimate? 3) If in the past theories followed practice, isn’t the contemporary sequence reversed?
Displayed: 30. 11. 2022 22:58