MAREŠ, Miroslav. Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act. East European Politics and Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2012, roč. 26, č. 1, s. 33-55. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325411408070.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act
Název česky Česká militantní demokracie v akci: rozpuštění Dělnické strany a širší kontextu tohoto aktu
Autoři MAREŠ, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání East European Politics and Societies, Thousand Oaks, Sage Publications Inc. 2012, 0888-3254.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.400
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00057253
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0888325411408070
UT WoS 000299279400003
Klíčová slova česky militantní demokracie; Česká republika; Dělnická strana
Klíčová slova anglicky militant democracy; Czech Republic; Workers’ Party
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 15. 4. 2013 11:06.
Anotace
This article analyses the dissolution of the extreme right Workers’ Party by the Czech courts in 2010. It situates the case in the historical development of party closures by militant democracy on Czech territory and explains why the Workers’ Party was the first party to be dissolved in the Czech Republic after the fall of the Communist regime. It also describes the legislative framework in contemporary Czech law for the dissolution of political parties. It details the political and legal repercussions of the ruling and the wider discussions it provoked, not only in political and expert circles but also among the general public. Given the fact that the case was taken to the European Court of Human Rights in Strasbourg, the European dimension of the dissolution of the Workers’ Party is also analysed.
Anotace česky
Tento článek analyzuje rozpuštění krajně pravicové Dělnické strany českými soudy v roce 2010. Zasazuje případ do historického vývoje zákazů stran militantní demokracií na českém území a vysvětluje, proč Dělnická strany byla první stranou rozpuštěnou v České republice po pádu komunistického režimu. Popsuje i legislativní rámec soudobého českého práva pro rozpuštění politických stran. Zabývá se i politickými a právními dopady rozsudku a širší společenskou, politickou a odbornou diskusí o něm. S ohledem na skutečnost, že případ bude mít dohru u Evropského soudu pro lidská práva ve Štarsburku, je analyzována i evropská dimenze zákazu Dělnické strany.
Návaznosti
GA407/09/0100, projekt VaVNázev: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 17:57