MAREŠ, Miroslav. Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act. East European Politics and Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2012, vol. 26, No 1, p. 33-55. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325411408070.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act
Name in Czech Česká militantní demokracie v akci: rozpuštění Dělnické strany a širší kontextu tohoto aktu
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition East European Politics and Societies, Thousand Oaks, Sage Publications Inc. 2012, 0888-3254.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.400
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057253
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0888325411408070
UT WoS 000299279400003
Keywords (in Czech) militantní demokracie; Česká republika; Dělnická strana
Keywords in English militant democracy; Czech Republic; Workers’ Party
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 15/4/2013 11:06.
Abstract
This article analyses the dissolution of the extreme right Workers’ Party by the Czech courts in 2010. It situates the case in the historical development of party closures by militant democracy on Czech territory and explains why the Workers’ Party was the first party to be dissolved in the Czech Republic after the fall of the Communist regime. It also describes the legislative framework in contemporary Czech law for the dissolution of political parties. It details the political and legal repercussions of the ruling and the wider discussions it provoked, not only in political and expert circles but also among the general public. Given the fact that the case was taken to the European Court of Human Rights in Strasbourg, the European dimension of the dissolution of the Workers’ Party is also analysed.
Abstract (in Czech)
Tento článek analyzuje rozpuštění krajně pravicové Dělnické strany českými soudy v roce 2010. Zasazuje případ do historického vývoje zákazů stran militantní demokracií na českém území a vysvětluje, proč Dělnická strany byla první stranou rozpuštěnou v České republice po pádu komunistického režimu. Popsuje i legislativní rámec soudobého českého práva pro rozpuštění politických stran. Zabývá se i politickými a právními dopady rozsudku a širší společenskou, politickou a odbornou diskusí o něm. S ohledem na skutečnost, že případ bude mít dohru u Evropského soudu pro lidská práva ve Štarsburku, je analyzována i evropská dimenze zákazu Dělnické strany.
Links
GA407/09/0100, research and development projectName: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 13/6/2021 11:28