NAVRÁTIL, Vladislav. Motivace ve fyzice materiálů. In Univerzita obrany. 7. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách. 1. vyd. Brno: Fakulta vojenských technologií UNOB, 2011. s. 73 - 81. ISBN 978-80-7231-816-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Motivace ve fyzice materiálů
Název česky Motivace ve fyzice materiálů
Název anglicky Motivation in Material Physics
Autoři NAVRÁTIL, Vladislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 7. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách, od s. 73 - 81, 9 s. 2011.
Nakladatel Fakulta vojenských technologií UNOB
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055323
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-816-2
Klíčová slova česky motivace; fyzika; věda o materiálu; dislokace;, kompozity
Klíčová slova anglicky motivation; physics; material science; dislocations; composites
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Změněno: 6. 3. 2013 16:32.
Anotace
Motivace studentů ke studiu přírodních věd je složitým problémem zejména v posledních desetiletích, charakterizovaných malým zájmem mladých lidí o studium přírodních věd (zejména chemie a fyziky). Podle [1] existuje 20 motivačních vzdělávacích metod, využívaných při vyučování přírodních věd. Jednou z nich, podle autora tohoto článku velmi důležitou je Aplikace získaných poznatků v technické praxi a jiných oblastech (např. při objasňování podstaty přírodních jevů). Tato zkušenost byla potvrzena dlouholetými zkušenostmi autorovými, diskusemi se studenty, i pomocí anket a pomocí didaktických výzkumů. Jako příklad je uvedena jedna z motivačních přednášek, týkající se nových materiálů. Výsledky inovované přednášky byly porovnávány pomocí testů s výsledky předcházejícími.
Anotace anglicky
The students motivation in science education is a relatively wide problem especially in last few decades, characterized by very low interest of young generation in natural sciences (chemistry and physics). According to [1] there exist 20 motivational educational techniques used in science education. One of them , according to authors opinion very important, is Application of science findings in technology and other areas (i.e. for example in explanation of natural phenomena). This experience has been confirmed by means of questionnaires and discussions with students and didactical research. As an example there is presented one motivation lecture dealing with new perspective materials. The results were tested and compared with previous materials.
VytisknoutZobrazeno: 8. 2. 2023 17:51