NAVRÁTIL, Vladislav. Motivace ve fyzice materiálů (Motivation in Material Physics). In Univerzita obrany. 7. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách. 1st ed. Brno: Fakulta vojenských technologií UNOB, 2011. p. 73 - 81. ISBN 978-80-7231-816-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivace ve fyzice materiálů
Name in Czech Motivace ve fyzice materiálů
Name (in English) Motivation in Material Physics
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 7. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách, p. 73 - 81, 9 pp. 2011.
Publisher Fakulta vojenských technologií UNOB
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10302 Condensed matter physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055323
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-816-2
Keywords (in Czech) motivace; fyzika; věda o materiálu; dislokace;, kompozity
Keywords in English motivation; physics; material science; dislocations; composites
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Changed: 6/3/2013 16:32.
Abstract
Motivace studentů ke studiu přírodních věd je složitým problémem zejména v posledních desetiletích, charakterizovaných malým zájmem mladých lidí o studium přírodních věd (zejména chemie a fyziky). Podle [1] existuje 20 motivačních vzdělávacích metod, využívaných při vyučování přírodních věd. Jednou z nich, podle autora tohoto článku velmi důležitou je Aplikace získaných poznatků v technické praxi a jiných oblastech (např. při objasňování podstaty přírodních jevů). Tato zkušenost byla potvrzena dlouholetými zkušenostmi autorovými, diskusemi se studenty, i pomocí anket a pomocí didaktických výzkumů. Jako příklad je uvedena jedna z motivačních přednášek, týkající se nových materiálů. Výsledky inovované přednášky byly porovnávány pomocí testů s výsledky předcházejícími.
Abstract (in English)
The students motivation in science education is a relatively wide problem especially in last few decades, characterized by very low interest of young generation in natural sciences (chemistry and physics). According to [1] there exist 20 motivational educational techniques used in science education. One of them , according to authors opinion very important, is Application of science findings in technology and other areas (i.e. for example in explanation of natural phenomena). This experience has been confirmed by means of questionnaires and discussions with students and didactical research. As an example there is presented one motivation lecture dealing with new perspective materials. The results were tested and compared with previous materials.
PrintDisplayed: 4/2/2023 17:03