ŠMÍDOVÁ, Iva. Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations? In Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 164-173, 10 s. English Books. ISBN 978-80-7204-775-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations?
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment, od s. 164-173, 10 s. English Books, 2011.
Nakladatel Akademické nakladatelství CERM
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00050450
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7204-775-8
Klíčová slova česky genderové vztahy; porod; otcovství; otcové; normativita; diverzita; nadvláda
Klíčová slova anglicky gender realtions; childbirth; fatherhood; fathers; normativity; diversity; dominance
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., učo 7385. Změněno: 26. 1. 2013 13:20.
Anotace
The chapter discusses challenges to gender relations brought by the change of praxes at childbirth for the context of the Czech Republic. It argues that potential diversity of these practices, stimulated by normative expectations for fathers to accompany their child-to-be-born and to support their spouses hinders at least several trends towards more gender equal relations in the birthing room. The analysis is based on a small scale sociological qualitative inquiry, interview accounts with (28) couples describing the childbirth of their first child where both parents were present. Research approach concentrated on the event of the childbirth and gender relevant aspects of this passage to the stage of family life with a newborn, and on re/productive mechanisms of gender while monitoring expectations and later coping strategies of these parents. The theoretical context of the research is set within sociological gender studies, gendered structure of society and its reproduction and change (Harding, Connell, Bourdieu). Four main thematic areas connected to the birth are analyzed: 1. Fathers at the childbirth as a new norm; 2. Confronting the stock of knowledge at hand on childbirth; 3. Gender stereotyping accounts: protection of a lonely woman; 4. Who is the key actor there? These themes are set within more structural approach to mechanisms re/producing the gender order, enhancing diversity, and reviewing hegemonic practices of biomedicine (contemporary western medicine). The outcomes from the recently finished empirical study are offered for a critical reflection here.
Anotace česky
Kapitola tematizuje výzvy pro genderové vztahy v souvislosti se změnou praxe porodů v České republice. Zejména otevírá téma přítomnosti otců u porodu a nabízí interpretace, v rámci nichž tato relativně nová normální zkušenost genderové vztahy přibližuje standardům genderové rovnosti a naopak ty, jimiž je udržován výrazně nerovný vztah. Text je založen na empirické sondě, rozhovorech se 28 páry, kterým se narodilo první dítě a kde byl muž u porodu. Hlavní výsledky analýzy jsou shrnuty ve čtyřech oblastech: 1. normativita otce u porodu jako nový standard, 2. srovnávání běžných (i generačních) sad vědění o porodech se současnou praxí, 3. reprodukce genderových stereotypů v podobě ochrany bezprizorní ženy a 4. diskuse klíčového aktéra či aktéry celého procesu. Závěr kapitoly diskutuje limity a příležitosti pro diverzitu, hegemonii biomedicíny, ne/rovnost v genderových vztazích.
Návaznosti
GAP404/11/0621, projekt VaVNázev: Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2020 18:32