VÁLKA, Miroslav. Petr Slavkovský, Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe (Verschwindende Welt. Traditionelle Agrarkultur der Slowaken in Mittel- und Sudeuropa). (Peter Slavkovský, The Leaving world. Traditional agrarian culture of Slovaks in the central and southern Europe). Münster: Waxmann, 2011. 5 pp. 2011. ISSN 0949-3409.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Petr Slavkovský, Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe (Verschwindende Welt. Traditionelle Agrarkultur der Slowaken in Mittel- und Sudeuropa).
Name (in English) Peter Slavkovský, The Leaving world. Traditional agrarian culture of Slovaks in the central and southern Europe
Authors VÁLKA, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Münster, 5 pp. 2011, 2011.
Publisher Waxmann
Other information
Original language German
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00055325
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 0949-3409
Keywords (in Czech) Tradiční agrární kultura; Slovensko; střední a jižní Evropa.
Keywords in English The traditional agrarian culture; Slovakia; Central and Southern Europe.
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Novotná, učo 180102. Changed: 19/3/2012 12:24.
Abstract
Die Publikation von Peter Slavkovský "Verschwindende Welt" ist eine Bereichrung nicht nur der slowakischen ethnologischen Literatur, sondern bringt in die Synthese der mitteleuropäischen Agrarkultur auch wertvolles Vergleichsmaterial ein. In einem Vergleich mit der Entwicklung der Agrarkultur der slowakischen Aussiedler in die Dolná zem versucht der Autor die Ethnizität und die Zivilisationstrends in diesem Bereich der materiellen Kultur zu beschreiben.
Abstract (in Czech)
Publikace Petra Slavkovského „Svet na odchode“ (Bratislava 2009) je obohacením etnologické literatury nejen slovenské, ale přináší cenný srovnávací materiál do syntézy středoevropské agrární kultury. Srovnáním s vývojem agrární kultury slovenských vystěhovalců na Dolní zem se autor pokouší určit etnicitu a civilizační trendy v této oblasti materiální kultury.
Abstract (in English)
Publications Peter Slavkovský "The Leaving world" (Bratislava 2009) is enriched not only Slovak ethnological literature, but provides valuable reference material in the synthesis of the Central European agrarian culture. Comparing with the development of the agrarian culture of Slovak emigrants to lower ground, the author attempts to determine the ethnicity and civilizational trends in the field of material culture.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 31/1/2023 17:19