Informační systém MU
VÁLKA, Miroslav. Petr Slavkovský, Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe (Verschwindende Welt. Traditionelle Agrarkultur der Slowaken in Mittel- und Sudeuropa). Münster: Waxmann, 2011. 5 s. 2011. ISSN 0949-3409.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Petr Slavkovský, Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe (Verschwindende Welt. Traditionelle Agrarkultur der Slowaken in Mittel- und Sudeuropa).
Název anglicky Peter Slavkovský, The Leaving world. Traditional agrarian culture of Slovaks in the central and southern Europe
Autoři VÁLKA, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Münster, 5 s. 2011, 2011.
Nakladatel Waxmann
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00055325
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISSN 0949-3409
Klíčová slova česky Tradiční agrární kultura; Slovensko; střední a jižní Evropa.
Klíčová slova anglicky The traditional agrarian culture; Slovakia; Central and Southern Europe.
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Novotná, učo 180102. Změněno: 19. 3. 2012 12:24.
Anotace
Die Publikation von Peter Slavkovský "Verschwindende Welt" ist eine Bereichrung nicht nur der slowakischen ethnologischen Literatur, sondern bringt in die Synthese der mitteleuropäischen Agrarkultur auch wertvolles Vergleichsmaterial ein. In einem Vergleich mit der Entwicklung der Agrarkultur der slowakischen Aussiedler in die Dolná zem versucht der Autor die Ethnizität und die Zivilisationstrends in diesem Bereich der materiellen Kultur zu beschreiben.
Anotace česky
Publikace Petra Slavkovského „Svet na odchode“ (Bratislava 2009) je obohacením etnologické literatury nejen slovenské, ale přináší cenný srovnávací materiál do syntézy středoevropské agrární kultury. Srovnáním s vývojem agrární kultury slovenských vystěhovalců na Dolní zem se autor pokouší určit etnicitu a civilizační trendy v této oblasti materiální kultury.
Anotace anglicky
Publications Peter Slavkovský "The Leaving world" (Bratislava 2009) is enriched not only Slovak ethnological literature, but provides valuable reference material in the synthesis of the Central European agrarian culture. Comparing with the development of the agrarian culture of Slovak emigrants to lower ground, the author attempts to determine the ethnicity and civilizational trends in the field of material culture.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
Zobrazeno: 28. 1. 2023 19:58