BELLÓN AGUILERA, José Luis. Si lo dixiese de mío: averroísmos y ortodoxia en el Libro de buen amor. Studia Romanistica, AFPUO. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, roč. 10/2010, č. 2, s. 77-90, 15 s. ISSN 1803-6406.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Si lo dixiese de mío: averroísmos y ortodoxia en el Libro de buen amor
Název česky Si lo dixiese de mío - Kdybych to řekl já: averroismi a ortodoxia v Knize pravé lásky
Název anglicky Si lo dixiese de mío: Averroism and orthodoxy in the Libro de buen amor
Autoři BELLÓN AGUILERA, José Luis.
Vydání Studia Romanistica, AFPUO, Ostrava, Ostravská univerzita, 2010, 1803-6406.
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Averroismus heterodoxní aristotelismus naturalismus hřích zpověď sňatek Summa
Klíčová slova anglicky Averroism heterodox aristotelianism naturalism sin confession marriage Summa
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD., učo 116683. Změněno: 22. 8. 2014 12:03.
Anotace
El presente artículo analiza la cuestión del averroísmo latino o aristotelismo heterodoxo en el Libro de buen amor (siglo XIV), desde los trabajos Rico y Blecua pero ofreciendo otra lectura. Recorre los puntos más importantes de la cuestión planteando que el LBA se inserta dentro de ese importante debate defendiendo la posición ortodoxa de la Iglesia. El artículo explica asimismo aspectos básicos del Libro relacionados con la argumentación.
Anotace česky
Článek analyzuje, jakým způsobem se v díle Libro de buen amor – Kniha pravé lásky – z ortodoxních pozic bojuje proti představám heteredoxního aristotelismu.
Anotace anglicky
This article analyzes the problem of latin averroism or heterodox aristotelianism in the Libro de buen amor (14th c.), drawing from the works of Rico and Blecua, but offering a different reading. It examines the central themes of that problem pointing out that the LBA falls within that important debate, defending the orthodox position of the Church. The article also illustrates other key aspects of the Libro in relation to the main argument.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2022 08:37