STRMISKA, Maxmilián. Studying sets of electoral levels: toward a conceptual framework. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2011, roč. 6, č. 2, s. 128-136. ISSN 1801-6545.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studying sets of electoral levels: toward a conceptual framework
Název česky Výzkum souborů volebních úrovní: utváření pojmového rámce
Autoři STRMISKA, Maxmilián (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Evropská volební studia, Brno, ISPO FSS MU, 2011, 1801-6545.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00055349
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky volební úrovně; volební soutěž; víceúrovňová uspořádání
Klíčová slova anglicky electoral levels; electoral competition; multi-level settings
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Změněno: 13. 4. 2012 17:00.
Anotace
The paper focuses on the issues arising from the conceptualisation of the electoral space. It strives for a conceptualisation of electoral space that would allow adequately to interconnect individual types of elections with the respective spaces of electoral competition and electoral behaviour, but also to render the territorial and institutional differentiation of these spaces.
Anotace česky
Článek je zaměřen na problematiku pojetí volebního prostoru. Usiluje o takovou konceptualizaci volebního prostoru, jež by umožňovala adekvátně zachytit propojení jednotlivých druhů voleb s příslušnými prostory volební soutěže a volebního chování a rovněž institucionální diferenciaci těchto prostorů.
Návaznosti
MSM0021622407, záměrNázev: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 01:47