Informační systém MU
STRMISKA, Maxmilián. Electoral options in three-level settings of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia: a contribution to their typology. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2011, vol. 6, No 2, p. 149-164. ISSN 1801-6545.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Electoral options in three-level settings of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia: a contribution to their typology
Name in Czech Volební opce ve tříúrovňových uspořádáních České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska: příspěvek k jejich typologii
Authors STRMISKA, Maxmilián (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Evropská volební studia, Brno, ISPO FSS MU, 2011, 1801-6545.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00055351
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) stranický systém; soubor stranických soustav; stranická soutěž; víceúrovňová uspořádání; volby
Keywords in English multi-level settings; electoral levels; typology; Czech Republic; Hungary; Poland; Slovakia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Changed: 13. 4. 2012 16:59.
Abstract
The major purpose of the article is to contribute to the typology of parties embodying electoral options with different territorial pervasiveness and to the characterization of electoral levels in the three-layered settings of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. Building on the conceptual framework elaborated by Kris Deschouwer, the author foreground a perspective on electoral space(s) in multi-level settings that places the greatest importance on evaluating and comparing the horizontal properties of the individual electoral levels.
Abstract (in Czech)
Tato stať představuje příspěvek k typologii stran ztělesňujících volební opce s různým územním rozprostřením a současně příspěvek k charakteristice volebních úrovní ve tříúrovňových uspořádáních České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Autor, využívající pojmový aparát vytvořený Krisem Deschouwerem, usiluje o představení a obhájení badatelské perspektivy zdůrazňující především horizontálně pojímané vlastnosti jednotlivých volebních úrovní.
Links
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Political Parties and The Representation of Interests in Contemporary European Democracies
Displayed: 28. 1. 2023 15:04