Informační systém MU
KROČA, David. Aktuální otázky literární teorie. In Forum bohemicum XXX. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální otázky literární teorie
Authors KROČA, David.
Edition Forum bohemicum XXX, 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., učo 25629. Changed: 1/11/2012 22:27.
Abstract
Přednáška vycházela z problému disproporce mezi směřováním literární teorie jako disciplíny literární vědy, její funkcí při přípravě budoucích učitelů češtiny na vysoké škole, vymezením teorie literatury v rámcových vzdělávacích programech a praktickým využitím ve výuce na základních a středních školách. Jádro přednášky tvořily hodnotící komentáře k vybraným literárněteoretickým publikacím, vydaným v češtině od roku 2000.
Displayed: 10/8/2022 23:07