Informační systém MU
KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace a sousloví v pojmosloví a terminologii vybraných předmětů výuky. In Fórum bohemicum XXX. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Univerbizace a sousloví v pojmosloví a terminologii vybraných předmětů výuky
Name in Czech Univerbizace a sousloví v pojmosloví a terminologii vybraných předmětů výuky
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Edition Fórum bohemicum XXX, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 31. 10. 2012 18:09.
Displayed: 3. 7. 2022 20:15