MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 128-138. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky
Název česky Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky
Název anglicky Cyborg, or There and Back Again
Autoři MACEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Umění a nová média, od s. 128-138, 11 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00055374
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5639-8
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011
Klíčová slova anglicky cyborg; history of new media; new media studies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 10. 2. 2012 13:45.
Anotace
Kyborg – teoretický koncept, který se vyvinul v oblasi kybernetiky – silně formoval diskurzy obklopující nová média. Od raných šedesátých let žil koncept kyborga svůj symbolický život, který může sloužit jako symptomatická paralela kulturního vývoje nových, digitálních komunikačních technologií. Kyborg se proměnil z přesného kybernetického konceptu v popkulturní, fiktivní fenomén, postrukturlistický a feministický mikropolitický projekt nové, hybridní identity i symptom entuziastického technoopimismu raných devadesátých let. Kapitola je věnována vzájemnému vztahu mezi příběhem nových médií, příběhem kyborga – a historií studií nových médií. Je koncipována jako jakási poznámka pod čarou ilustrující způsoby, jakými se v posledních čtyřiceti letech proměnily naše kulturní vztahy k novým komunikačním technologiím.
Anotace anglicky
Cyborg – a theoretical concept developed within the field of cybernetics – shaped the discourses surrounding new media profoundly. Since early 1960s, the concept of cyborg has lived its symbolic life that could serve as a symptomatic parallel to the cultural development of new, digital communication technologies. Cyborg has changed from strictly cybernetic concept to a popcultural, fictional phenomenon, poststructuralist and feminist micropolitical project of new, hybrid identity as well as to a symptom of enthusiasic technoopismism of the early 1990s. The text deals with the mutual relaion between the history of new media, the history of cyborg – and the history of new media studies. The chapter is conceived as a kind of footnote illustrating the ways in which our cultural relation to the new communicaion technologies has been transforming during last 40 years.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:25