VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 9788086929712.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
Authors VALACH, Josef.
Edition 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha, 513 s. 2010.
Publisher Ekopress
Other information
ISBN 9788086929712
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 6/4/2020 04:48.
PrintDisplayed: 4/8/2020 16:57