NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny
Authors NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK.
Edition 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně, 1804 s. 1995.
Publisher Atlantis
Other information
ISBN 8071081051
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 05:40.
PrintDisplayed: 22/11/2019 16:23