MARINIČ, Peter. Aplikácia vybraných modelov teórie firmy. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradec Economic Days 2012: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2012. s. 183-187. ISBN 978-80-7435-171-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikácia vybraných modelov teórie firmy
Název česky Aplikace vybraných modelů teorie firmy
Název anglicky Aplication of chosen models according to theory of firm
Autoři MARINIČ, Peter (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Hradec Králové, Hradec Economic Days 2012: Economic Development and Management of Regions, od s. 183-187, 5 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00088959
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7435-171-6
UT WoS 000393447700029
Klíčová slova česky teorie firmy; tržní struktura; maximalizace zisku; maximalizace obratu
Klíčová slova anglicky theory of firm; market structure; profit maximization; turnover maximization
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 15. 3. 2017 10:18.
Anotace
Článok sa zaoberá teóriou firmy z kvantitatívneho prístupu k teórii a plikáciou tohto prístupu na podnik z reálnej ekonomiky. Popisuje zvolenú akciovú spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel v rámci tržnej štruktúry a v závislosti na podnikom sledovaných cieľoch. Aplikácia je uskutočnená na základe údajov o cenách zemného plynu, so zameraním na identifikáciu cieľov sledovaných podnikom, rozdelených na maximalizáciou zisku, ako primárneho cieľa, a na maximalizáciu obratu ako alternatívy.
Anotace česky
Článek se zaobírá torií firmy z kvantitativního přístupu k teorii a aplikací daného přístupu na podnik z reálne ekonomiky. Popisuje zvolenou akciouvou společnost Slovenský planárenský priemysel v rámci tržní struktury a v závislosti na podnikem sledovaných cílech. Aplikace je uskutečněná na základě identifikace cílů sledovaných podnikem, rozdělených na maximalizaci zisku, jako primárního cíle, a na maximalizaci obratu jako alternatívy.
Anotace anglicky
The article deals with the theory of firm from quantitative approach to the theory and with aplication of this approach to the business company from the real economy. It describes chosen public limited company Slovenský plynárenský priemysel according to displayed market structure, also considering the bussines goals which may by followed. The aplication is conducted on the price of natural gas data, aimed at identification the business goal followed by company, and divided to the profit maximization, as suposed primary business goal, towards turnover maximizations as alternative.
Návaznosti
MUNI/A/0905/2009, interní kód MUNázev: Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (Akronym: EMP)
Investor: Masarykova univerzita, Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 10:09