BAZALOVÁ, Barbora. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Theoretical Approaches. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 149-166. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Theoretical Approaches
Authors BAZALOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition První vydání. Brno, Talented Learner, p. 149-166, 18 pp. Výzkumné práce. Svazek 4. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055394
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5701-2
Keywords in English autism spectrum disorders; English; language; education; teaching; learning
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Changed: 22/1/2013 16:47.
Abstract
The research objective of this chapter is to offer research pesumption on the way students with autism spectrum disorders learn English language. There are many differences in individual learners. Some of them are excellent in English and some are not able to learn the language. Some strategies and specific approaches for mainstream and special classes’ teachers as well as parents are presented.
Abstract (in Czech)
Výzkumné cíle prezentovaného textu se zabývají otázkami výuky anglického jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. Lze najít mnoho rozdílů v osvojování si jazyka u jednotlivých žáků. Někteří mají výborné výsledky v anglickém jazyce, jiní zakoušení nepřekonatelné obtíže. Nabízíme strategie a specifické přístupy pro učitele ze škol hlavního proudu a rodiče.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 22/9/2021 17:49