ŠANDA, Martin, Michal SNĚHOTA, Martin JIROUŠEK, Eva MIKULÁŠKOVÁ, Michal HÁJEK a Martina SOBOTKOVÁ. Vodní režim a vegetační skladba jizerskohorských vrchovišť. In Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011, Sborník závěrečného vědeckého semináře k výzkumnému záměru MSM6840770002. Praha: ČVUT, 2011. s. 176-182. ISBN 978-80-01-04944-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vodní režim a vegetační skladba jizerskohorských vrchovišť
Název anglicky Water regime and vegetation composition of bogs in the Jizerské hory Mountains
Autoři ŠANDA, Martin, Michal SNĚHOTA, Martin JIROUŠEK, Eva MIKULÁŠKOVÁ, Michal HÁJEK a Martina SOBOTKOVÁ.
Vydání Praha, Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011, Sborník závěrečného vědeckého semináře k výzkumnému záměru MSM6840770002, od s. 176-182, 7 s. 2011.
Nakladatel ČVUT
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-01-04944-0
Klíčová slova anglicky hydrology; Klugeho louka; Malá jizerská louka; mire; plant functional groups; revitalization; Velká jizerská louka
Změnil Změnil: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D., učo 106620. Změněno: 5. 4. 2012 15:27.
Anotace
Vodní režim i vegetační skladba revitalizovaných rašelinišť v Jizerských horách je hydrologicky a botanicky monitorován. Pro korekci této technické změny, ke které dochází na pozadí dlouhodobého vývoje krajiny jsou stejným způsobem monitorovány i nedaleké přirozené technicky neovlivněné plochy.
Anotace anglicky
Water regime and vegetation composition of revitalized peat bogs are monitored in the Jizerské hory Mountains botanically and hydrologically. To correct this technical intervention, natural unaffected areas are monitored to avoid the effect of long-term landscape evolution.
Návaznosti
GAP505/10/0638, projekt VaVNázev: Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a konsekvence v ekologii rašelinišť
Investor: Grantová agentura ČR, Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a kosekvence v ekologii rašelinišť
GA206/08/0389, projekt VaVNázev: Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet
Investor: Grantová agentura ČR, Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet
GD526/09/H025, projekt VaVNázev: Evolučně-ekologická analýza společenstev a populací
Investor: Grantová agentura ČR, Evolučně-ekologická analýza společenstev a populací
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 21:22