NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM and Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka (Analysing the nature of pupils‘ utterances in English lessons). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 130-137. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-41.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka
Name in Czech Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka
Name (in English) Analysing the nature of pupils‘ utterances in English lessons
Authors NAJVAROVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Světlana HANUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin ADAM (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, p. 130-137, 8 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055430
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5774-6
Doi 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-41
Keywords (in Czech) videostudie; kategoriální systém; výzkum výuky; příležitosti k mluvení; interakce; komunikace
Keywords in English video study; systems of categories; research on instruction; opportunities to talk; interaction; communication
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Changed: 4. 4. 2012 13:40.
Abstract
Příspěvek představuje metodologii a vybrané výsledky výzkumu promluv učitele a zejména žáků ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Jsou představeny zejména kategoriální systémy vytvořené pro potřeby prezentovaného výzkumu, zaměřené na zjištění proporcí využívání mateřského a cílového jazyka a na postižení povahy anglických promluv žáků v reálné výuce. V teoretické rovině se výzkum opírá o koncept komunikačního přístupu ve výuce cizích jazyků. Hlavní metodou sběru dat bylo zprostředkované pozorování (videostudie). Analyzováno bylo 79 vyučovacích hodin, jednotkou analýzy byl 10vteřinový interval. Z výsledků vyplývá, že existují značné rozdíly v tom, jakým způsobem je výuka organizována jednotlivými učiteli a jaké příležitosti k mluvení žákům výuka nabízí.
Abstract (in English)
In the paper the authors introduce the methodology and selected findings of a research project that focused on teachers’ and pupils’ utterances during English instruction as it was realized on lower-secondary level in the Czech Republic. The authors introduce systems of categories that were developed to be used to discover the proportions between the target language and the mother tongue and to capture and describe the nature of pupils’ utterances during instruction. The research builds on the concept of the communicative approach in the teaching and learning of English. The main research method was video-mediated observation – video study and transcript analysis. We analysed 79 transcripts; the analytical unit was a 10-second interval. The findings indicate that there are vast differences in classroom organisation and in opportunities to talk that are offered to pupils.
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre on Schooling
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zkoumání žákovských promluv ve výuce anglického jazyka Licence Creative Commons  File version Najvarová, V. 8. 2. 2012

Properties

Name
Zkoumání žákovských promluv ve výuce anglického jazyka
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 8. 2. 2012 10:47, Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
  • a concrete person Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647
  • a concrete person doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., učo 14990
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • a concrete person doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747
Attributes
 

Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
248 KB
Hash md5
2357a4da67ba6f4661816892f7e97871
Uploaded/Created
Wed 8. 2. 2012 10:47

Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/970200/Zkoumani_povahy_zakovskych_promluv_ve_vyuce_AJ.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
22,9 KB
Hash md5
2ac58a2fa8ee432bf0db06ddfd7ea939
Uploaded/Created
Wed 8. 2. 2012 10:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 6. 12. 2022 01:10