Informační systém MU
NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM and Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka (Analysing the nature of pupils‘ utterances in English lessons). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 130-137. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-41.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka
Name in Czech Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka
Name (in English) Analysing the nature of pupils‘ utterances in English lessons
Authors NAJVAROVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Světlana HANUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin ADAM (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, p. 130-137, 8 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055430
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5774-6
Doi 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-41
Keywords (in Czech) videostudie; kategoriální systém; výzkum výuky; příležitosti k mluvení; interakce; komunikace
Keywords in English video study; systems of categories; research on instruction; opportunities to talk; interaction; communication
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Changed: 4. 4. 2012 13:40.
Abstract
Příspěvek představuje metodologii a vybrané výsledky výzkumu promluv učitele a zejména žáků ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Jsou představeny zejména kategoriální systémy vytvořené pro potřeby prezentovaného výzkumu, zaměřené na zjištění proporcí využívání mateřského a cílového jazyka a na postižení povahy anglických promluv žáků v reálné výuce. V teoretické rovině se výzkum opírá o koncept komunikačního přístupu ve výuce cizích jazyků. Hlavní metodou sběru dat bylo zprostředkované pozorování (videostudie). Analyzováno bylo 79 vyučovacích hodin, jednotkou analýzy byl 10vteřinový interval. Z výsledků vyplývá, že existují značné rozdíly v tom, jakým způsobem je výuka organizována jednotlivými učiteli a jaké příležitosti k mluvení žákům výuka nabízí.
Abstract (in English)
In the paper the authors introduce the methodology and selected findings of a research project that focused on teachers’ and pupils’ utterances during English instruction as it was realized on lower-secondary level in the Czech Republic. The authors introduce systems of categories that were developed to be used to discover the proportions between the target language and the mother tongue and to capture and describe the nature of pupils’ utterances during instruction. The research builds on the concept of the communicative approach in the teaching and learning of English. The main research method was video-mediated observation – video study and transcript analysis. We analysed 79 transcripts; the analytical unit was a 10-second interval. The findings indicate that there are vast differences in classroom organisation and in opportunities to talk that are offered to pupils.
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
Displayed: 24. 1. 2022 16:04