VÁLKA, Miroslav. Období Erbenovo v dějinách českého národopisu (The Erben period in history of Czech ethnography). In Kateřina Piorecká a Ivo Navrátil. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Semily - Turnov: Pekařova společnost Českého Ráje v Turnově, 2011. p. 80 - 89. ISBN 978-80-86254-24-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Období Erbenovo v dějinách českého národopisu
Name (in English) The Erben period in history of Czech ethnography
Authors VÁLKA, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Semily - Turnov, Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, p. 80 - 89, 10 pp. 2011.
Publisher Pekařova společnost Českého Ráje v Turnově
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00055439
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86254-24-1
ISSN 1211-975X
Keywords (in Czech) sběratelství;lidová píseň;lidová pohádka;mytologie;výroční rituály
Keywords in English collecting; folk songs; folk fairy tale; mythology; annual rituals
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Novotná, učo 180102. Changed: 9/2/2015 11:02.
Abstract
Příspěvek pojednává o Karlu Jaromíru Erbenovi jako o sběrateli lidových písní a lidových pohádek. Dále popisuje jeho zájem o slovanskou mytologii a život lidových vrstev.
Abstract (in English)
This paper deals with Karel Jaromír Erben as a collector of folk songs and folk fairy tales. It also describes his interest in Slavic mythology and life of popular class.
PrintDisplayed: 19/8/2022 03:28