ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL and Ladislav RABUŠIC. Tranzice do prvního koresidenčního svazku (Transition into the first coresidential union). In Konference "Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy", Sociologický ústav AV ČR, Praha, 20. – 21. října 2011. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tranzice do prvního koresidenčního svazku
Name in Czech Tranzice do prvního koresidenčního svazku
Name (in English) Transition into the first coresidential union
Authors ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL and Ladislav RABUŠIC.
Edition Konference "Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy", Sociologický ústav AV ČR, Praha, 20. – 21. října 2011. 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) partnerství,kohabitace
Keywords in English partnership,cohabitation
Changed by Changed by: prof. Martin Kreidl, Ph.D., učo 108207. Changed: 5. 9. 2015 14:44.
Abstract
Příspěvek ukazuje vliv rodinného uspořádání rodiny původu na vlastní partnerskou dráhu v současné ČR.
Abstract (in English)
The paper documetns the impact of the family structure of the family of origin upon the choice of first coresidential partnership form in the Czech Republic.
Links
GAP404/11/0130, research and development projectName: Struktura rodiny a stratifikační proces: vysvětlují trend změny ve vnitrorodinných procesech, kompoziční změny anebo samo-výběr?
Investor: Czech Science Foundation, Family structure and the stratification process: Do compositional effects, changes in intra-family processes, or selection bias explain the trend?
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Reproduction and integration of society
PrintDisplayed: 6. 10. 2022 19:02