ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Tranzice do prvního koresidenčního svazku. In Konference "Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy", Sociologický ústav AV ČR, Praha, 20. – 21. října 2011. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tranzice do prvního koresidenčního svazku
Název česky Tranzice do prvního koresidenčního svazku
Název anglicky Transition into the first coresidential union
Autoři ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC.
Vydání Konference "Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy", Sociologický ústav AV ČR, Praha, 20. – 21. října 2011. 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky partnerství,kohabitace
Klíčová slova anglicky partnership,cohabitation
Změnil Změnil: prof. Martin Kreidl, Ph.D., učo 108207. Změněno: 5. 9. 2015 14:44.
Anotace
Příspěvek ukazuje vliv rodinného uspořádání rodiny původu na vlastní partnerskou dráhu v současné ČR.
Anotace anglicky
The paper documetns the impact of the family structure of the family of origin upon the choice of first coresidential partnership form in the Czech Republic.
Návaznosti
GAP404/11/0130, projekt VaVNázev: Struktura rodiny a stratifikační proces: vysvětlují trend změny ve vnitrorodinných procesech, kompoziční změny anebo samo-výběr?
Investor: Grantová agentura ČR, Struktura rodiny a stratifikační proces: vysvětlují trend změny ve vnitrorodinných procesech, kompoziční změny anebo samo-výběr?
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Reprodukce a integrace společnosti
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 04:18