KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ and Barbora HUBATKOVÁ. The effects of family structure on the transition to tertiary education in Europe: a longitudinal and comparative perspective. In Desátá výroční konference Evropské sociologické asociace “Social Relations in Turbulent Times”, Ženeva, Švýcarsko, 7. – 10. září 2011. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The effects of family structure on the transition to tertiary education in Europe: a longitudinal and comparative perspective
Name in Czech Efekty rodinné struktury na vstup do terciárního vzdělávání v Evropě
Authors KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ and Barbora HUBATKOVÁ.
Edition Desátá výroční konference Evropské sociologické asociace “Social Relations in Turbulent Times”, Ženeva, Švýcarsko, 7. – 10. září 2011. 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. Martin Kreidl, Ph.D., učo 108207. Changed: 5. 9. 2015 14:43.
Abstract
The paper explores the trends in the effects of the structure of the family of origin upon the odds of entering tertiary education.
Abstract (in Czech)
Prezentace shrnuje trendy v efektu rozvodu rodičů na vzdělanostní šance dětí, konkrétně na vstup na VŠ.
Links
GAP404/11/0130, research and development projectName: Struktura rodiny a stratifikační proces: vysvětlují trend změny ve vnitrorodinných procesech, kompoziční změny anebo samo-výběr?
Investor: Czech Science Foundation, Family structure and the stratification process: Do compositional effects, changes in intra-family processes, or selection bias explain the trend?
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:37