PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michaela VRZALOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie
Authors PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michaela VRZALOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ.
Edition 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Central European Institute of Technology
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 21/6/2012 09:15.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 17/1/2022 02:08