PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVA, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Lze predikovat efekt antipsychotické léčby měřením neurologických měkkých příznaků? 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lze predikovat efekt antipsychotické léčby měřením neurologických měkkých příznaků?
Authors PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVA, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ.
Edition 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Central European Institute of Technology
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 15. 3. 2012 09:56.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 19:15