ŠURÁŇOVÁ, Veronika. Prostor pro NNO v léčbě závislostí na alkoholu (Utilization of non government organizations during alcohol addict treatment). In AT Konference 2011 Závislosti a veřejné zdraví. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prostor pro NNO v léčbě závislostí na alkoholu
Name (in English) Utilization of non government organizations during alcohol addict treatment
Authors ŠURÁŇOVÁ, Veronika.
Edition AT Konference 2011 Závislosti a veřejné zdraví, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) nestátní neziskové organizace léčba alkoholové závislosti principy harm reduction
Keywords in English non government organization alcohol addiction treatment harm reduction principles
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Šuráňová, učo 75340. Changed: 15. 4. 2012 21:19.
Abstract
Cílem prezentace je popis a vymezení prostoru pro nestátní neziskové organizace v léčbě a zmírňování následků závislosti na alkoholu. Hranice, mantinely a průnik mezi zdravotní a sociální pomocí. V rámci příspěvku je dána do kontextu historie, vývoj a současný stav. A dále příklady ze zahraničí v oblasti „alcohol harm reduction“ v rámci sociálních služeb – Canada, U.S.A., Velká Británie. Součástí je statistický popis klientely organizace sociálních služeb, která se specializuje na cílovou skupinu osoby ohrožené závislostí a osoby závislé na alkoholu, včetně rodinných příslušníků těchto osob.
Abstract (in English)
The aim of issue describes history and development of nongovernment organizations helping alcohol addict people. Describes perspectives and intersections between social and health services. The authors presents principles and utilizations of harm redcution aprochaches to alcohol addiction in worldwide and local context.
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 16:32