BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 249 s. ISBN 978-80-210-5781-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti.
Název anglicky Autism Spectrum Disorders. Theory, Research, Experience from Abroad.
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 249 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055569
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5781-4
Klíčová slova česky porucha autistického spektra; autismus; inkluze; vzdělávání; edukace; diagnostika; výzkum; Česká republika; mezinárodní kontext; zahraničí země
Klíčová slova anglicky autism spectrum disorder; autism; inclusion; education; diagnostics; research; the Czech Republic; international context; foreign countries
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 22. 1. 2013 16:46.
Anotace
Předkládaná publikace je shrnutím současných poznatků z oblasti poruch autistického spektra v České republice a vybraných zemích. Práce si klade za cíl přispět díky ucelenému přehledu aktuálních poznatků a získaných dat z prezentovaných výzkumných šetření, zpracovaných do dvou hlavních šetření s četnými subvýzkumy, ke komplexnějšímu pochopení poruchy, zvýšení informovanosti, podpoření trendů inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, a přispět k odborné diskusi na téma vhodnosti integrace žáků s poruchami autistického spektra do škol hlavního vzdělávacího proudu. Výzkumná šetření jsou uvedena na CD-ROM vloženém do publikace.
Anotace anglicky
The book summarizes current information on autism spectrum disorders in the Czech Republic and some foreign countries. The aim of the book is to contribute through a comprehensive overview of theoretical data and data obtained from research investigations, divided into two main studies with various minor sub studies, to the comprehensive understanding of the disorder, raise of awareness, support of the inclusive trends, and to contribute to the debate on the appropriateness of integration of students on the autism spectrum into mainstream schools. All the research projects are presented at CD-ROM accompanying the book.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 22:45