NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe? (Communicative Approach to Foreign Language Teaching: A Matter of Curricular Documents or Teaching Practice?). In Ondrej Kaščák, Branislav Pupala (eds.). Škola - statický element v sociálnej dynamike. 1st ed. Bratislava: Iura Edition, 2011. p. 166-172. ISBN 978-80-8078-459-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe?
Name in Czech Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe?
Name (in English) Communicative Approach to Foreign Language Teaching: A Matter of Curricular Documents or Teaching Practice?
Authors NAJVAROVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, Škola - statický element v sociálnej dynamike, p. 166-172, 7 pp. 2011.
Publisher Iura Edition
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00050493
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-8078-459-1
Keywords (in Czech) komunikativní přístup; mateřský jazyk; cílový jazyk; vyučování; učení; 1.stupeň ZŠ
Keywords in English communicative approach; mother tongue; target language; teaching; learning; English as a second language; primary school; lower-secondary school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Changed: 13. 2. 2012 11:56.
Abstract
V současné době je paradigmatem, které jednoznačně dominuje politickým diskusím o výuce cizích jazyků, paradigma komunikační, a to nejen na úrovni českých kurikulárních dokumentů, ale i evropských doporučení. Prezentovaná výzkumná sonda si kladla za cíl prozkoumat míru komunikativnosti diskurzu ve výuce anglickému jazyku na prvním i druhém stupni základních škol v České republice. Využita byla data pořízená v rámci CPV videostudie, v rámci kterého je v letech 2006 – 2011 s oporou o videozáznamy reálné výuky prováděn výzkum realizovaného kurikula. Klíčovým vztahem, na nějž se analýzy zaměřily, je vztah mateřského a cílového jazyka ve výuce angličtiny. Výsledky ukazují, že navzdory proklamacím v politických dokumentech se komunikační přístup do reálné praxe na základních školách příliš nepromítá.
Abstract (in English)
The paradigm that is prominent in political discussions about teaching languages in the Czech Republic today, is the communicative paradigm. It is apparent in Czech curricular documents as well as in European ‘recommendations’. The aim of the presented research project was to investigate the ‘communicativeness’ of the discourse of teaching English on primary and lower-secondary level in the Czech Republic. We worked with data collected in 2006 and 2011 within the CPV Videos Study of English as a second language project. Video data of every-day teaching allow us to analyse the realised form of curriculum. The focus of the presented analysis is the relationship between mother and target language in foreign language teaching, which we see as one of the key indicators of the ‘communicativeness’ of instruction. The results indicate that contrary to proclamations stated in political documents the communicative approach is not prominent in the praxis at basic schools.
Links
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc Licence Creative Commons  File version Najvarová, V. 13. 2. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc?info
Uploaded/Created
Mon 13. 2. 2012 11:55, Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
  • a concrete person Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647
Attributes
 

NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.doc
File type
Word (application/msword)
Size
114 KB
Hash md5
faf417eeb7df7a9820d52eeddfbdb1c9
Uploaded/Created
Mon 13. 2. 2012 11:55

NajvarovaNajvar_Jasna_final.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
25,8 KB
Hash md5
f9c19f5fa664699f7161b04b4438d200
Uploaded/Created
Mon 13. 2. 2012 11:56

NajvarovaNajvar_Jasna_final.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/971266/NajvarovaNajvar_Jasna_final.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
425,8 KB
Hash md5
8dfb337ad162243c5bab88f5330f0c7b
Uploaded/Created
Mon 13. 2. 2012 11:56
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 8. 2022 18:19