ŠKAPA, Radoslav and Alena KLAPALOVÁ. Řízení zpětných toků (Management of reverse flows). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 105 pp. ISBN 978-80-210-5691-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5691-2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení zpětných toků
Name in Czech Řízení zpětných toků
Name (in English) Management of reverse flows
Authors ŠKAPA, Radoslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Alena KLAPALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 105 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Fulltext na Munispace
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00055594
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5691-6
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-5691-2011
Keywords (in Czech) Zpětné toky; reverzní logistika; management; empirický výzkum
Keywords in English Reverse flows; reverse logistics; management; empirical research
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., učo 10072. Changed: 20. 3. 2015 10:19.
Abstract
Monografie představuje část výsledků empirického výzkumu, kterému se autoři věnují několik let a který se zaměřuje na přístup českých podniků k řízení zpětných toků z hlediska vnímání potenciální hodnoty. Součástí monografie je kompilace stávajících poznatků o řízení zpětných toků a o tvorbě hodnoty v rámci těchto toků.
Abstract (in English)
The monograph presents a part of the results of the authors’ empirical research conducted for several years. It is focused on the attitude of Czech companies to reverse flow management in terms of perception of a potential value. In addition, it presents a compilation of current knowledge in the field of reverse flow management and value creation within these flows.
Links
MUNI/A/0905/2009, interní kód MUName: Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (Acronym: EMP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:51