DURNOVÁ, Helena. Matematikové u matematických strojů (Mathematicians and mathematical machines). Pokroky matemaiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2011, vol. 56, No 3, p. 194-206. ISSN 0032-2423.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematikové u matematických strojů
Name in Czech Matematikové u matematických strojů
Name (in English) Mathematicians and mathematical machines
Authors DURNOVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pokroky matemaiky, fyziky a astronomie, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků, 2011, 0032-2423.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055599
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Antonín Svoboda (1907-1980); dějiny výpočetní techniky v Československu
Keywords in English Antonín Svoboda (1907-1980); history of computing in Czechoslovakia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Helena Durnová, Ph.D., učo 2917. Changed: 11. 4. 2012 09:50.
Abstract
Článek popisuje historii prvního desetiletí výpočetní techniky v Československu a věnuje se také rozboru vztahů mezi matematikou (matematiky) a výpočetní technikou (jejími tvůrci) v této době. Vznikl na základě studia archivních materiálů uložených v Archivu Akademie věd ČR.
Abstract (in English)
The article describes the first decade with computers in Czechoslovakia and also untangles the connections between mathematics (mathematicians) and computers (and its deisgners) in that period. It is based on archival research in the Archive of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 22:03